DANH MỤC SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Phú
Giám Đốc
0988 480 128 - 0914 019 859

Cơ quan
- 04.321 23 213

sản phẩm nưa konjac

Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
thương hiệu bún nưa
thương hiệu bún nưa
bún nưa đóng hộp
bún nưa đóng hộp
bún nưa đóng hộp
bún nưa đóng hộp