DANH MỤC SẢN PHẨM

Tinh Dầu Các Loại

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Phú
Giám Đốc
0988 480 128 - 0914 019 859

Cơ quan
- 04.321 23 213

Tinh Dầu Các Loại

Tinh Dầu Xả Chanh
Tinh Dầu Xả Chanh
Tinh Dầu Long Não
Tinh Dầu Long Não
Tinh Dầu Sả Java
Tinh Dầu Sả Java
Tinh Dầu Màng Tang
Tinh Dầu Màng Tang
Tinh Dầu Hồi
Tinh Dầu Hồi
Tinh Dầu Húng Quế
Tinh Dầu Húng Quế
Tinh Dầu Pơ Mu
Tinh Dầu Pơ Mu
Tinh Dầu Ngọc Am
Tinh Dầu Ngọc Am
Tinh Dầu Xả Tràm Gió
Tinh Dầu Xả Tràm Gió
Tinh Dầu Quế
Tinh Dầu Quế
Tinh Dầu Hương Bưởi
Tinh Dầu Hương Bưởi

Nhựa cánh kiến trắng

Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng

Nhựa cánh kiến đỏ

Nhựa cánh kiến
Nhựa cánh kiến
Nhựa cánh kiến
Nhựa cánh kiến

Cà leo gai

Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai

Giảo cổ lam

Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam

Ngưu bàng

Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng

Nưa konjac

Nưa konjac
Nưa konjac
Nưa konjac
Nưa konjac
Nưa konjac
Nưa konjac

Thiên niên kiện

Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện

Nghệ

Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ đen
Nghệ đen

Gừng

Gừng Củ
Gừng Củ
Gừng Củ
Gừng Củ
Gừng đen
Gừng đen
Gừng đen
Gừng đen